BPLSTAFFASSO
বেনাপোল ক্লিয়ারিং এন্ড ফরওয়ার্ডিং এজেন্টস্ ষ্টাফ এসোসিয়েশন
বেনাপোল ক্লিয়ারিং এন্ড ফরওয়ার্ডিং এজেন্টস্ ষ্টাফ এসোসিয়েশন
বেনাপোল ক্লিয়ারিং এন্ড ফরওয়ার্ডিং এজেন্টস্ ষ্টাফ এসোসিয়েশন
স্থল বন্দর ৭ নং গেটের সামনে, বেনাপোল, যশোর।
রেজিষ্ট্রেশন নং - খুলনাঃ- ৮৪৯ তারিখঃ ০৩ - ০৪ - ১৯৮৯ ইং
Back
সদস্য তথ্য
সদস্য নং 0703
নাম মোঃ হাসানুর জামান
মোবাইল নং 8801816778090
প্রতিষ্ঠানের নাম মেসার্স জবেদা এন্টারপ্রাইজ
  আপনার -৬ মাসের মাসিক চাদা অগ্রিম আছে। আপনাকে ধন্যবাদ।  
মাসিক চাদা বিবরণ
সাল জানুয়ারী ফেব্রুয়ারী মার্চ এপ্রিল মে জুন জুলাই আগষ্ট সেপ্টেম্বর অক্টোবর নভেম্বর ডিসেম্বর
2012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 20.00
2013 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
2014 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
2015 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
2016 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
2017 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
2018 20.00 20.00 20.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
2019 30.00 30.00 30.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 20.00 20.00
2021 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
2022 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
2023 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
2024 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
2025 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Powered by Atif Software